Рекорд  Хостел

Најдобра локација во градот!
@2013 Рекорд Хостел - Скопје, Македонија